Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kolding Radikale Venstre

Publiceret

Radikale Venstre 20. maj
2018

Årsmøde 2018

Kommuneforeningsformændene anmodes om at advisere de delegerede.  Mødet er dog - som tidligere - åbent for alle radikale medlemmer.


Indkaldelse til


Årsmøde 2018


i Sydjyllands radikale storkredsforsamling d. 9.juni


 (i forlængelse af regionforsamlingens årsmøde)


Mødet finder sted i Forsamlingshuset i Strib, Idrætsvej 15, 5500 Middelfart


Storkredsårsmødet starter kl. 13.15 (efter spisning)


Kl. 13.15. Start årsmødet i storkredsen – dagsorden ifølge vedtægten: 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag: Forslag om at der kan opstilles 2 EP repræsentanter i storkredsen

 5. Fastsættelse af kommunebidrag: der modtages fortsat 10 kr. pr. medlem af det betalte kontingent.

 6. Valg af formand for 1 år: Niels Kr. Refstrup modtager ikke genvalg. Nyt forslag er John Bach Thygesen, Varde

 7. Valg af næstformand for 1 år: Steen Hansen modtager ikke genvalg. Nyt forslag er Trine Jensen, Esbjerg.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

 9. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 10. Valg af medlemmer til programudvalg.

 11. Valg af 1 eller 2 EP- kandidat(er)  for 1 år. Sissel genopstiller.

 12. Politisk debat v. FT-medlem/- kandidat

 13. Eventuelt


Årsmødet afholdes i forlængelse af Regionsårsmødet (start kl. 10.00) hvortil hver kommuneforening – ligesom ved storkredsårsmødet – som minimum stiller med 1 delegeret for hver påbegyndt 15 medlemmer i kommuneforeningen.


 


På bestyrelsens vegne.                              Niels Kr. Refstrup/formand