Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kolding Radikale Venstre

Konstitueringsmøde

Indkaldelse til radikalt og bestyrelsesmøde i RV- Sydjyllands storkreds

Ma. d. 26.6. 17 kl. 19.00.

i mødelokale 1 på Kolding Bibliotek.

Alle radikale er velkomne.

 

 

Dagsorden:

1.MF Lotte Rod giver et oplæg om aktuel politik

 

2. Valg af sekretær og kasserer.

Mads Gammelgård har indvilget i at opstille som kasserer. Vi mangler mindst et forslag til sekretær- kender du en ?til beslutning.

 

3.Det videre kursusforløb for kandidater til  (især) kommunal- (og regions) valget.  Har du deltagere fra din kommuneforening- evt. et kursus i vest og et i øst.

Alle kan deltage i kurserne. Til beslutning.

M.h.t. gensidig erfaringsudveksling/ inspiration mellem byrådskandidater og – valgte: se dropbox hvor kommuneforeninger har placeret sit valgprogram.

 

4. Årshjul med angivelse af bestyrelsens mødedatoer (alle møder er som bekendt åbne for alle radikale) - forsøges lagt så vi kender den efterfølgende HB- dagsorden og med et emne til debat. Forslag til emner/temaer til drøftelse? Til beslutning.

 

5. Udvalgsmedlemmer giver et kort indlæg om hvad der foregår på deres udvalgsområde og evt. lægger op til debat.

 

6. Drøftelse af kompendiet: nye medlemmer- jf. sekretariatets kampagne. Hvordan gør I i din kommuneforening? Til gensidig inspiration. (nogen havde problemer med at åbne kompendiet ved sidste udsendelse- vi prøver igen)

 

 7. Evt.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Niels Kr. Refstrup