Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Kolding Radikale Venstre

Publiceret

Radikale Venstre 02. june
2018

referat generalforsaml. 2018

Radikale Venstre i Kolding Kommune


REFERAT


Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2018, kl. 19.00 på Kolding Uddannelsescenter, konference 1, 1. sal. Foreningen er vært med kaffe/the og kage.


17 fremmødte


Dagsorden 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere


H.C. Jensen valgt som dirigent, Anette Jorsal valgt som mødesekretær, stemmetællere blev  Nils Sjøberg og Jesper Elkjær 1. Formandens beretning


Beretning sendes ud til alle 1. Beretning fra byrådet v Jesper Elkjær


Hvad har byrådet gang i? Hvad sker der lige, der er så stille? Sker der noget? Marina Syd, Skamling, Outletgrunden, KL-møde og meget mere. Vi radikale er i gang med politikudvikling, kontakt til RULA, cykelstiforslag om sti fra banegård gennem Brostræde – sendt til forvaltning, positivt modtaget, sam-lokalisering (på dansk: rådhus) arbejdes der med, vi prøver stadig at finde besparelser på børneområdet. Ændrer ikke ved, at jeg til budgetforhandling vil gå til forhandling med ønske om flere penge til børneområdet. Sindssygt travlt – men det er en fest at være med.


Og man kan ikke spare sig til udvikling, så vi er nødt til at kigge på skatteområdet, og der skal skabes økonomisk råderum.


 


Debat om – det hensigtsmæssige i at udvide med megabutikker ved storcenter ift city, Jesper stemte imod i byrådet. Drøftelse af Kolding midtby – er det en kedelig by eller…., byen har fantastisk kulturliv. Hvad gør vi, når outletcentret ikke kommer. En by, hvor vi designer livet, er det ikke kønt med kønsløse, klondykeagtige byggerier langs indfaldsveje. Enighed om Trekantens potentiale. Hvorfor udvide Slotssøbadet, når man kunne etablere svømmehal med 50 meter baner?


  1. Beretning fra RULA


Ikke repræsenteret


  1. Politisk debat


Se pkt. 3


  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab v HC Jensen


Godkendt med applaus, overskud på godt 15.000 kr.


  1. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. det alm. kontingent 550 kr. og 350 kr. for studerende og pensionister.


Drøftelse af om, det skal sættes ned. Bestyrelsen vil drøfte emnet. Kontingent forbliver uændret.


  1. Behandling af indkomne forslag


Ingen forslag indsendt


  1. Valg af

  1. Formand: Bo Skibelund er på valg. Genvalgt

  2. Bestyrelsesmedlemmer: På valg er HC Jensen, Anette Jorsal og Ole Holst Genvalgt

  3. 3 Suppleanter – Preben, Kenny, Charlotte. Forslag: Camilla – Valgt i denne rækkefølge: Charlotte Enevoldsen, Camilla Johansen og Preben Tamborg

  4. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – Hans Krab Koed og Helge Mariegaard genvalgt – revisorsuppleant genvalg til Nils Sjøberg
  1. Valg af HB-kandidat: På valg er Ole Holst - genvalgt

 2. Valg af bs-medlem til storkredsbestyrelsen. På valg er Rune Christiansen. genvalgt

 3. Valg af bs-medlem til regionsbestyrelsen. På valg er Jens Sørensen - genvalgt

 4. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen – Steen Hansen, Nils Sjøberg, Rune Christiansen, Ole Holst, Charlotte – 2 supl.: Camilla Johansen, Jens Sørensen, Preben Tamborg


  1. Valg af delegerede til regionsforsamlingen - Steen Hansen, Nils Sjøberg, Rune Christiansen, Ole Holst, Charlotte – 3 supl.: Camilla Johansen, Jens Sørensen, Preben Tamborg


  1. Valg af delegerede til landsmødet – Rune Christiansen, Ole Holst, Nils Sjøberg, Bo Skibelund, Steen Hansen – supl.: Charlotte Enevoldsen, Jens Sørensen, Jesper Elkjær


  1. Valg af folketingskandidater.

  1.  Kolding Nord: Rune Christiansen indstilles til genvalg
Valgt med applaus efter sjælden kort salgstale 1.  Kolding Syd: Lotte Rod indstilles som ny kandidat.


Valgt med applaus efter fin præsentationstale, hvor hun bl.a. fortalte, at hun har en anerkendende tilgang til det politiske arbejde


  1. Beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater – nedstemt


  1. Eventuelt – omtale af besøg hos Bosnisk Kulturcenter 8. maj.